Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

01

styczeń

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 - dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r. (wersja aktualna)

2018-01-01

-- poradnik --

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 - dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.

Pobierz PDF

18

grudzień

Poradnik wnioskodawcy i beneficjenta RPO WK-P na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

2017-12-18

-- poradnik --

Pobierz PDF

22

czerwiec

Poradnik "Jak poprawnie napisać program rewitalizacji umożliwiający uzyskanie dofinansowania interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020?"

2017-06-22

-- poradnik --

Pobierz PDF

30

grudzień

Księga Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (wersja archiwalna)

2016-12-30

-- publikacja --

Pobierz PDF

14

czerwiec

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (wersja aktualna)

2016-06-14

-- poradnik --

Pobierz PDF

24

maj

Fundusze unijne w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2014-2020

2016-05-24

-- publikacja --

Pobierz PDF

11

styczeń

Fundusze Europejskie bez barier - usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością

2016-01-11

-- poradnik --

Pobierz PDF

11

styczeń

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

2016-01-11

-- poradnik --

Pobierz PDF

27

październik

Poradnik dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

2015-10-27

-- poradnik --

Pobierz PDF

14

październik

Księga Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (wersja archiwalna)

2015-10-14

-- publikacja --

Pobierz PDF

24

sierpień

Broszura informacyjna "Fundusze unijne w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2014-2020"

2015-08-24

-- publikacja --

Pobierz PDF

20

sierpień

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (wersja archiwalna)

2015-08-20

-- poradnik --

Pobierz PDF

09

lipiec

Prosto o konkursach Funduszy Europejskich - poradnik efektywnego pisania

2015-07-09

-- poradnik --

Pobierz PDF