Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

W ramach naszego RPO na uruchomienie zwrotnych instrumentów finansowych przeznaczono w sumie 893 milionów złotych. To pieniądze, którymi można wielokrotnie obracać, co pozwala na generowanie większego wolumenu inwestycji.

 

Wśród instytucji, którym Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego powierzył zarządzanie tymi pieniędzmi są:

 

Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymał 205 mln zł dla przedsiębiorców w zakresie udzielania pożyczek z zakresu:

  • wspierania najmniejszych przedsiębiorców,
  • wdrażania prac badawczo-rozwojowych (B+R),
  • rozwoju przedsiębiorczości akademickiej,
  • pomocy we wprowadzeniu nowych modeli biznesowych w działalności przedsiębiorstw.

Instytucja pełni rolę menadżera (tzw. funduszu funduszy) czuwa nad wyborem pośredników finansowych oferujących usługi dla biznesu.

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju administruje 437 mln zł unijnych środków na pożyczki w zakresie:

 

  • inwestycji w innowacje i poprawę konkurencyjności MŚP.

 

Europejski Bank Inwestycyjny otrzymał 250 mln zł, dzięki którym będzie udzielał wsparcia w formie pożyczek na:

 

  • odnawialne źródła energii,
  • termomodernizacje,
  • wsparcie efektywności energetycznej.

 

Pomoc będzie kierowane przede wszystkim w formie atrakcyjnych pożyczek, poręczeń i wejść kapitałowych.

 

Blisko 90% wszystkich środków jest przeznaczonych na wsparcie regionalnej przedsiębiorczości. 
W ten sposób tworzymy solidne podstawy dla racjonalnego i efektywnego zarządzania rozwojem naszego regionu w nowej perspektywie finansowej polityki spójności, w której zgodnie z przewidywaniami dominować będą zwrotne instrumenty wspierania rozwoju. Dlatego też niezbędne jest poszukiwanie nowych rozwiązań dla wspierania rozwoju, zwłaszcza w obszarze instrumentów finansowych. Zastosowanie tej formuły wsparcia pozwoli naszemu województwu osiągnąć efekt dźwigni rozwoju gospodarczego. Kapitał zainwestowany w przedsiębiorstwa wzmocni pozycję gospodarczą regionu. Dzięki powracającym środkom projekt będzie mógł wesprzeć większą liczbę przedsiębiorstw .

 

Menadżer Funduszu Funduszy (MFF) w celu wdrożenia ww. instrumentów finansowych będzie współpracował z Instytucją Zarządzającą (Województwo Kujawsko-Pomorskie) oraz z wybranymi zgodnie z trybami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Pośrednikami Finansowymi (np. funduszami pożyczkowymi, poręczeniowymi, bankami spółdzielczymi itp.). Następnie Pośrednicy Finansowi będą odpowiedzialni za utworzenie Instrumentu Finansowego i udzielanie wsparcia Ostatecznym Odbiorcom.

 

Aktualna oferta pośredników finansowych do pobrania tutaj

Projekty będą realizowane do 2023 roku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałą Nr 22/1035/17 Strategię Inwestycyjną z Biznesplanem dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. OBSZAR 3.

do pobrania:

Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. OBSZAR 3

 

30 marca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałą Nr 12/498/17  Strategię Inwestycyjną z Biznesplanem dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. OBSZAR 1.

do pobrania:

Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. OBSZAR 1

 

21 marca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałą Nr 11/408/17  Strategię Inwestycyjną dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

do pobrania:

Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1

Wykaz wskaźników w ramach IF

Załącznik nr 2

Kryteria wyboru projektu dla działań/poddziałań, w ramach których realizowane będą instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020

Załącznik nr 3

Harmonogram realizacji Projektu w ramach IF

 

Do pobrania również badania składające się na ocenę ex ante dla instrumentów finansowych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020:

Aktualizacja ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020, wraz ze świadczeniem usług doradczych

 

Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko - pomorskim w latach 2014-2020