Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

IZ RPO wydłuża termin na dokonanie poprawek lub uzupełnień warunków formalnych i oczywistych omyłek we wnioskach składanych na konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19

Aktualności fundusze a koronawirus

Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dotyczy: wydłużenia terminu na dokonanie poprawek lub uzupełnień warunków formalnych i oczywistych omyłek wniosków składanych w ramach prowadzonego konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym występowania choroby COVID-19.


IZ RPO wydłuża termin na dokonanie poprawek lub uzupełnień warunków formalnych i oczywistych omyłek we wnioskach składanych na konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 ogłoszony w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności fundusze a koronawirus

Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dotyczy: wydłużenia terminu na dokonanie poprawek lub uzupełnień warunków formalnych i oczywistych omyłek wniosków składanych w ramach prowadzonego konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym występowania choroby COVID-19.

 IZ RPO wydłuża termin na dokonanie poprawek lub uzupełnień warunków formalnych
i oczywistych omyłek we wnioskach składanych na konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 ogłoszony w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


IZ RPO kolejny raz wydłuża termin na dokonanie poprawek lub uzupełnień dokumentacji projektowej składanej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Aktualności fundusze a koronawirus

Komunikatu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dotyczący wydłużenia terminu na dokonanie poprawek lub uzupełnień dokumentacji projektowej w ramach prowadzonych konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym występowania choroby COVID-19.


IZ RPO kolejny raz wydłuża termin na dokonanie poprawek lub uzupełnień dokumentacji projektowej składanej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Aktualności fundusze a koronawirus

Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dotyczący wydłużenia terminu na dokonanie poprawek lub uzupełnień dokumentacji projektowej w ramach prowadzonych konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym występowania choroby COVID-19.

 

 


Epidemia. 144 miliony dla szpitali w całym regionie

Aktualności fundusze a koronawirus

Zakupy aparatury leczniczej i diagnostycznej, urządzeń i środków dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej dla personelu szpitali w całym regionie oraz potrzebnych służbie zdrowia w obecnej sytuacji rozwiązań teleinformatycznych, a także finansowanie testów w kierunku koronawirusa – taki jest zakres przygotowywanych do szybkiej realizacji dwóch marszałkowskich projektów, które zostaną sfinansowane z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ich łączna wartość to 144 miliony złotych.


Działania podejmowane przez Zarząd Województwa w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 – wsparcie środkami z RPO WK-P na lata 2014-2020

Aktualności fundusze a koronawirus

Na walkę z epidemią COVID-19 i jej skutkami przeznaczymy nierozdysponowane dotąd środki naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zmiany legislacyjne na poziomie prawa unijnego umożliwiają elastyczne przesuwanie środków maksymalnie do 4 proc. wszystkich środków RPO oraz do 8 proc. alokacji w poszczególnych osiach priorytetowych. Procedowane zmiany prawa krajowego dają możliwość realizacji projektów na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19 w trybie nadzwyczajnym, który umożliwia szybkie przyznanie dofinansowania.


Koronawirus - Komunikat IZ RPO WK-P 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności fundusze a koronawirus

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną i jej niewątpliwie negatywny wpływ na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: EFS) przedstawiam stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WK-P (dalej: IZ RPO) w zakresie działań zaradczych podejmowanych przez beneficjentów oraz uczestników projektów EFS w kontekście ich wpływu na kwalifikowalność wydatków w ramach projektu

 


IZ RPO wydłuża termin na dokonanie poprawek lub uzupełnień dokumentacji projektowej

Aktualności fundusze a koronawirus

Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dotyczący wydłużenia terminu na dokonanie poprawek lub uzupełnień dokumentacji projektowej w ramach prowadzonych konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym występowania choroby COVID-19.

 

 


RPO na walkę z koronawirusem i wsparcie biznesu

Aktualności fundusze a koronawirus

Na walkę z epidemią COVID-19 i jej skutkami przeznaczymy nierozdysponowane dotąd środki naszego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 320 milionów złotych. Zostaną rozdysponowane w trybie pozakonkursowym – poinformował podczas wczorajszej (23 marca) telekonferencji prasowej marszałek Piotr Całbecki.


Seniorzy nie zostali sami

Aktualności fundusze a koronawirus

Osiemdziesiąt starszych osób, podopiecznych powstałych ze wsparciem z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego dziennych domów opieki w Górznie w powiecie brodnickim i Przysieku w powiecie toruńskim, otrzymuje do domów bezpłatne gorące posiłki. To skutek rozwiązań, które przyjęliśmy na czas epidemii COVID-19. Rekomenduję je wszystkim podmiotom prowadzącym tego rodzaju projekty. Akcja będzie prowadzona tak długo, jak będzie trzeba. fot. Mikołaj Kuras


ikona informacji

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPŁYWU KORONAWIRUSA NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WK-P 2014-2020

Aktualności fundusze a koronawirus

Komunikat!

W kontekście obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w kraju, przekazujemy stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 (dalej: IZ RPO) w sprawie  wpływu obecnego zagrożenia na realizację projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020.